Praktische informatie

Betaling
Verzending van facturen en het afhandelen van betaling is overgedragen aan Infomedics. 
Bent u verzekerd voor tandheelkunde, dan gaat de nota eerst naar de verzekeraar.
Een mogelijk niet-verzekerd deel wordt daarna weer aan u berekend.

Voor vragen over betaling of het treffen van een regeling kunt u Infomedics bellen.

Uw rekening digitaal of op papier?

U kunt uw rekening zowel digitaal als op papier ontvangen.
Infomedics verzorgt de papieren rekening (per post) en de digitale rekening (per e-mail). Geef uw voorkeur aan ons door.

Digitale rekening van Infomedics

Wilt u uw rekening digitaal ontvangen, geef dan uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer aan ons door. U ontvangt de digitale rekening op het e-mailadres dat bij ons bekend is. Na het uitvoeren van de extra controle (sms-verificatie) kunt u uw rekening downloaden en direct betalen.

Papieren rekening van Infomedics

Wilt u uw rekening per post ontvangen, geef dan uw adresgegevens aan ons door. U ontvangt de papieren rekening op het adres dat bij ons bekend is. U kunt uw rekening herkennen aan de roze envelop.

Klik hier voor meer informatie.


Infomedics contact / vragen: 
036-203 19 00 of www.infomedics.nl

Afspraak afzeggen
We begrijpen dat het kan gebeuren dat u door omstandigheden een afspraak moet afzeggen. 
Wilt u dit uiterlijk 48 uur van te voren doen?
Anders zien wij ons genoodzaakt de gereserveerde tijd en kosten in rekening te brengen. 

U kunt uw afzegging inspreken op ons antwoordapparaat of per e-mail doorgeven.

Uw gegevens
Uiteraard gaan wij uit van de juistheid van aangeleverde adres- en verzekeringsgegevens.
Eventuele gevolgen van niet of te laat doorgeven van wijzigingen kunnen wij helaas niet voor onze rekening nemen.

Uw privacy en uw persoonsgegevens
Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. 
Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag(verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren. 

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:
-Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen. 
-Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. 
Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u. 
-Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 
-U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek. 
-Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen. 
-U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. 
Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. 
De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. 
Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker. 
-U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. 
Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. 
Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
-U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. 
-U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
-Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. 
Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. 
-Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.